Eiropas Komisija aicina piedalīties aptaujā par LIFE programmas nākotni

08.04.2020

Vides un klimata pasākumu finansēšanas programma LIFE tiks turpināta arī jaunajā ES daudzgadu finansēšanas periodā 2021.-2027. gadā. Jau šobrīd ir panākta sākotnējā vienošanās par LIFE programmas vispārējiem mērķiem pēc 2020. gada. Regulas projekts paredz, ka pēc 2020. gada LIFE programma sastāvēs no Vides un Klimata apakšprogrammām, atbalsot projektus šādās jomās – dabas aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika un dzīves kvalitātes uzlabošana, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām, kā arī atbalsts pārejai uz tīru enerģētiku.

Konkrētāki LIFE projektu virzieni un nosacījumi tiks ietverti LIFE daudzgadu darba programmā, kuras izstrāde šobrīd tiek uzsākta. Lai nodrošinātu kvalitatīvu daudzgadu darba programmas izstrādi, Eiropas Komisija ir uzsākusi tiešsaistes aptauju par LIFE programmas īstenošanu pēc 2020. gada.

Aicinām visas ieinteresētās personas paust viedokli par LIFE programmas prioritātēm un īstenošanu pēc 2020. gada, aizpildot šo anketu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027

Šīs aptaujas sniegtie rezultāti tiks ņemti vērā, sagatavojot nākamo daudzgadu darba programmu, līdz ar to jūsu iesniegtās atbildes ir ļoti svarīgas.

Anketa būs atvērta līdz šī gada 27. aprīlim un tās aizpildīšanai nevajadzētu aizņemt vairāk kā 20 - 25 minūtes jūsu laika. Anketā ir ietverti gan atvērta, gan slēgta tipa jautājumi. Pirmajā aptaujas daļā nepieciešams sniegt informāciju par sevi, pēc kā seko jautājumi divās sadaļās – LIFE programmas prioritātes un LIFE programmas ieviešana nākotnē. 

Aicinām aizpildīt anketu, daloties zināšanās un pieredzē, lai nodrošinātu, ka LIFE programma vēl sekmīgāk palīdz realizēt tādas projektu idejas, kas ļauj sasniegt vides, dabas un klimata mērķus gan Eiropas, gan Latvijas kontekstā.

Aicinām jūs anketu nosūtīt arī kolēģiem un citiem potenciālajiem interesentiem.

Vairāk par LIFE programmu un tās līdzšinējiem sasniegumiem lasi šeit.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.