Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba procesa organizēšanu no 13.marta

13.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Fonda administrācija) no šī gada 13. marta līdz 14.aprīlim normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veiks attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas, kā arī ar projektu īstenošanu saistītās darbības tiks nodrošinātas elektroniskā saziņā un pa tālruni. Fonda administrācijas darbinieku klātienes apmeklējums Rīgā, Eksporta ielā 5 iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar attiecīgo darbinieku. Tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību!

Vienošanos par klātienes tikšanos un konsultāciju Fonda administrācijas darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

Gadījumi, kad ārkārtējās situācijas apstākļi ietekmē projekta īstenošanu (plānotās aktivitātes, sasniedzamos rezultātus vai finanšu rādītāju izpildi), tiks vērtēti atbilstoši “nepārvaramas varas” noteikumiem.

Izsludinātie projektu konkursi nav atcelti, aicinām dokumentus projektu konkursiem iesniegt pasts@vraa.gov.lv elektroniskā formā, parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja šādas iespējas nav, tad sūtīt papīra dokumentu skanētas vai fotografētas kopijas, orģinālus iesniedzot pēc ārkārtas situācijas beigām.

Fonda administrācijas darbinieku kontaktinformācija pieejama šeit.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem!

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.