• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • VRAA īstenotā Kohēzijas fonda projektā Dabas aizsardzības pārvalde uzsāks migrējošo putnu monitoringa pilnveidi

VRAA īstenotā Kohēzijas fonda projektā Dabas aizsardzības pārvalde uzsāks migrējošo putnu monitoringa pilnveidi

26.02.2020

VRAA īstenotā Kohēzijas fonda projekta "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" ietvaros viens no uzdevumiem ir attīstīt un modernizēt vides monitoringa sistēmu Latvijā.

Lai uzlabotu bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu “Migrējošo putnu monitorings” un “Migrējošo sikspārņu monitorings” ieviešanu, Dabas aizsardzības pārvalde Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta putnu novērošanas stacijā Papē uzstādīs speciālo putnu murdu. Kvalitatīvam monitoringam tiks nodrošināts arī cits nepieciešamais tehniskais aprīkojums, piemēram, mazie putnu ķeramie tīkli, murda gala kaste, automātiskie sikspārņu detektori.

Savukārt, lai optimizētu putnu monitoringa Natura 2000 teritorijās ieviešanu, tiks iegādātas 15 globālās pozicionējošās sistēmas (GNSS) ierīces.

Plānots, ka Dabas aizsardzības pārvalde uzsāks darbu pie iepirkumu sagatavošanas 2020.gada pirmajā pusē. 

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.