• Sākums >
 • Aktualitātes >
 • Jaunumi >
 • Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai"

Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai"

14.02.2020

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 13. februāra sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

Konkursā tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes:

 1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
 2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
 3. Datu ieguve un analīze vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
 4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
 5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
 6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 800 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 60 000.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

 1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums
 2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;
 3. pašvaldība, kura plāno īstenot Ministru kabinetā apstiprinātā vides politikas plānošanas dokumentā noteiktu aktivitāti, ja plānošanas dokumentā attiecīgās aktivitātes finansējuma avots norādīts Fonds

Konkurss norisinās 2 kārtās: I kārta projektu koncepciju iesniegšana; II kārta pilnu projektu iesniegumu iesniegšana, ja projekta koncepcija saņēmusi vērtējumu “prioritāri atbalstāma” vai “atbalstāma”.

Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 18.marts.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi”.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.