Apstiprināta Fonda darbības koncepcija 2020 – 2021 gadam

16.01.2020

2020.gada 8.janvārī Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēdē tika apstiprināta Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020 – 2021 gadam.

Koncepcija paredz, ka laika periodam 2020 – 2021 budžeta apakšprogrammai “Vides aizsardzības projekti” tiek noteikti 4 stratēģiskie projektu konkursu virzieni:

  • Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos,
  • Sabiedrības izpratnes veidošana un līdzdalības veicināšana (akcijas, kampaņas), t.sk. jauniešu iesaiste un jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi
  • Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi
  • Atbalsts vides politikas veidošanai un īstenošanai – datu vākšana un analīze, kapacitātes stiprināšana un demonstrācijas projekti

Šajā periodā Fonda finansējums, galvenokārt, tiks piešķirts tādu projektu atbalstīšanai, kuros tiks īstenotas aktivitātes par šādām tēmām:

1) Virzība uz aprites ekonomiku: iespējas un politikas instrumenti dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk. atkritumu apsaimniekošanas jomā), starpsektoru sadarbība u.c.

2) Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c.

3) Sabiedrības izpratnes veidošana par aktuāliem vides politikas jautājumiem: uz sabiedrību kopumā vai uz konkrētām mērķgrupām vērsta vides komunikācija, lai skaidrotu vides politikas problēmjautājumus un izvēlētos risinājumus, piemēram, gaisa piesārņojuma samazināšanai, virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, aprobežojumu noteikšanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas interesēs u.c.

Plānotais Fonda 2020. – 2021. gada projektu konkursu laika grafiks ir pieejams šeit.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.