Fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi

Š.g. 16.oktobrī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīts sagatavotais  Fonda darbības koncepcijas 2020 – 2021.gadam projekts, t.sk. izvērtēti Fonda Konsultatīvās padomes sagatavotie komentāri un priekšlikumi, kā arī Fonda padomes pārstāvju sniegtie priekšlikumi koncepcijas pilnveidošanai. Fonda administrācijai tika uzdots koncepcijas projektā veikt atsevišķus precizējumus un grozījumus, kā arī sagatavot to apstiprināšanai nākamajā Fonda padomes sēdē, kas, iespējams, notiks novembra pirmajā pusē. Attiecīgi pēc koncepcijas apstiprināšanas tiks publicēts Fonda projektu konkursu plāns 2020 – 2021  gadam.  

Fonda padomes sēdē tika apstiprināts arī nodibinājuma “Svētku fonds” projekts “Klimatam pozitīvi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, kura ietvaros plānots sagatavot un izmēģināt jauniešiem piemērotu klimata kalkulatoru personīgās ietekmes uz vidi aprēķināšanai, sagatavot un izmēģināt CO2 izmešu kalkulatoru pasākumu organizatoriem, kā arī izstrādāt ieteikumus svētku dalībniekiem klimatam draudzīgai rīcībai svētku laikā un organizēt izglītojošas aktivitātes Vērmanes dārzā, noslēguma pasākumā un lielākajās koncertu norises vietās svētku dalībniekiem un viesiem un citas aktivitātes. Konceptuāli tika apstiprināts arī SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” projekta “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2020.gadā” iesniegums.

Tāpat tika izskatīti iesniegtie priekšlikumi projektu izmaiņu veikšanai un pieņemti lēmumi to atbalstīšanai vai noraidīšanai.  

Informācija par pieņemto lēmumu projektu grozījumu iesniedzējiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.