2019. gadā Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 35 pieteikumi no Latvijas

03.10.2019

Noslēgusies 2019. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) finansējuma konkursā vides un klimata aizsardzības projektu realizēšanai.

No Latvijas šogad EK LIFE programmas konkursā kopā tika iesniegti 35 pieteikumi. 22 no tiem ir Latvijas projekti, savukārt, vēl 13 projektos Latviju pārstāvošie faktori ir sadarbības partneri.

LIFE projekta joma

LV

(Latvija kā vadošais)

Ārvalstu projekti

(Latvija kā sadarbības partneris)

Daba un bioloģiskā daudzveidība (NAT)

2

3

Vide un resursefektivitāte (ENV)

13

4

Vides pārvaldība un informācija (GIE)

3

1

Klimata pārmaiņu mazināšana (CCM)

2

2

Pielāgošanās klimata pārmaiņām (CCA)

1

0

Klimata pārvaldība un informācija (GIC)

1

3

Kopā: 35

22

13

 

Pieteikšanās EK LIFE programmas finansējumam šogad noritēja pēc pagājušajā gadā ieviestās sistēmas- LIFE Vide apakšprogrammā tika rīkota divpakāpju pieteikšanās, savukārt, LIFE Klimats apakšprogrammā pieteikšanās norisinājās tradicionālajā formātā, jeb vienpakāpes pieteikšanās sistēmā.

Divpakāpju sistēma ļauj veicināt iesniegto projektu pieteikumu kvalitāti, jo vispirms projektu iesniedzēji sagatavo projektu koncepciju, kas tiek veidots, kā īss projekta mērķu un uzdevumu apraksts. Šīs koncepcijas Eiropas Komisija vērtēs līdz šī gada oktobra beigām un sekmīgāko koncepciju iesniedzēji tiks aicināti iesniegt pilnos projektu pieteikumus.

Savukārt, LIFE Klimats apakšprogrammā pieteikšanās LIFE programmas finansējumam notika tradicionālajā, vienpakāpes pieteikšanās sistēmā, iesniedzot uzreiz pilnu projekta pieteikumu.

Šogad tika iesniegta arī viena integrētā projekta koncepcija (pagājušajā gadā pirmo reizi Latvijas pieredzē tika iesniegtas divas integrēto projektu koncepcijas).

Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. Šos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks, kā arī plašs ģeogrāfiskais pārklājums. To īstenošanā ir nepieciešama citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotu piesaiste. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses.

Termiņi, kuros iesniedzēji saņems rezultātus, kā arī cita noderīga informācija atrodama šeit: https://www.lifeprogramma.lv/lv/projektu-pieteicejiem

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.