• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • VRAA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā LLU izvērtē ūdeņu monitoringa iekārtu iepirkumā saņemtos piedāvājumus

VRAA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā LLU izvērtē ūdeņu monitoringa iekārtu iepirkumā saņemtos piedāvājumus

20.09.2019

Lai sasniegtu plānotos Kohēzijas fonda projekta rezultātus un uzlabotu ūdeņu monitoringa kvalitāti, š.g. 26. jūlijā Latvijas Lauksaimniecības universitāte atkārtoti izsludināja iepirkumu “Iekšzemes ūdeņu monitoringa iekārtu piegāde ES Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/002 ietvaros / Supply of inland water monitoring equipment for the EU Cohesion Fund project No.5.4.2.2.17/I/002”. Atklāts konkurss tika izsludināts tām iepirkuma daļām, uz kurā iepriekšējā konkursā netika saņemts neviens vai neviens atbilstošs piedāvājums.

Šobrīd piedāvājumi ir saņemti uz visām sešām izsludinātajām iepirkuma daļām un notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. Lai iegūtu nepieciešamos datus atbilstošā kvalitātē normatīvo aktu prasību un plānošanas dokumentu uzdevumu izpildei, iepirkumā plānots iegādāties iekārtas mobila ūdeņu monitoringa veikšanai, t.sk., piemēram, multiparametru zondes gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu hidroķīmisko un hidrofizikālo parametru monitoringam, fluorometrus gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu plūsmas avota un ātruma noteikšanai, datu logeri ūdens līmeņa, caurplūduma, elektrovadītspējas, ūdens temperatūras mērījumiem, kā arī ūdens paraugu automātiskai ņemšanai, ūdens plūsmas mērījumu aprīkojumu pazemes plūsmas mākslīgās mitrzemes pētījumiem un citas monitoringam nepieciešamās iekārtas.

Jau ziņots, ka, lai uzlabotu iekšzemes ūdeņu monitoringu Latvijā, Latvijas lauksaimniecības universitāte Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā uzlabo tehnisko kapacitāti, t.sk. veidojot un aprīkojot vairākas jaunas monitoringa stacijas.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.