Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes jaunais personālsastāvs

11.09.2019

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikuma (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245) 7.punktam 18.jūnijā izsludināja pieteikumu iesniegšanu darbam Fonda Konsultatīvajā padomē.

Līdz 2019.gada 18.jūlijam darbam Fonda konsultatīvajā padomē varēja pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas.

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 06.09.2019. rīkojumu Nr.1-2/111 tika apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 05.09.2021.).

Ar pilnu apstiprināto personālsastāva sarakstu var iepazīties sadaļā „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.