Par projektu konkursa rezultātiem

06.09.2019

Š.g. 14.augustā tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes sēde. Sēdes ietvaros tika apstiprināti projektu iesniegumi piecās aktivitātēs:

  1. konkursa aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai” tika apstiprināti 7 projektu iesniegumi:

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana

29 000

Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"

Rekomendāciju izstrāde datu par mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei

28 932

Baltijas Vides Forums

Upju efektīvākas pārvaldības un apsaimniekošanas nodrošināšana

18 800

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes pārvaldībā

21 589

Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala redakcijas izstrāde

24 873

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana

16 522

Latvijas Universitāte

Latvijas Gredzenošanas centra arhīva digitalizācijas 1. kārta

24 200


 

  1. konkursa aktivitātē “Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana” tika apstiprināti 11 projektu iesniegumi:

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Pasaules Dabas Fonds, nodibinājums

Pasākumi iniciatīvas “Daru labu dabai” stiprināšanai un popularizēšanai

9 900

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, biedrība

Ū-vitamīns

8 596

Dzīvo Zaļāk!

Zaļo ideju RE!Strāde

8 467

Dabas muzeja atbalsta biedrība, biedrība

Vides mēnesis "Svešie mums līdzās". Svešzemju sugu ietekme uz vietējām ekosistēmām

8 154

Vides izglītības fonds, Nodibinājums

Tīra jūra vieno! Piekrastes pašvaldību izpratnes paaugstināšana par rīcībām jūras piesārņojošo atkritumu situācijas uzlabošanā

9 000

Zaļā brīvība, biedrība

Mantots apģērbs ir vērtība: lietotu un ilglaicīgi izmantotu apģērbu popularizēšana Latvijas sabiedrībā

9 607

Latvijas Dabas fonds, nodibinājums

Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas sabiedrībā

9 932

Daibes ilgtspējas centrs, biedrība

URDA šķiro un samazina

8 922

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Atklāj putnu migrācijas burvību 2019

10 000

Kultūras projektu koordinācijas centrs

Radošs pikniks visai ģimenei 3E

9 918

Fonds Mammām un tētiem, nodibinājums

Konkurss pirmsskolas izglītības iestādēm par plastmasas un mikroplastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēkiem

9 770

 

  1. konkursā aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” tika apstiprināti 13 projektu iesniegumi:

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

Ko darīt ar veco datoru un baterijām – rīkojies videi draudzīgi!

9 949

Sadarbības platforma

Atbildīgi par rītdienu

10 000

Pasaules dabas fonds

Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību

9 950

Latvijas Zaļā kustība

“Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā

8 205

Vides izglītības fonds

Salabo pasauli

8 999

Daibes ilgtspējas centrs

Jaunatne rītdienai

9 986

Latvijas Mazpulki

Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos

10 000

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”

Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

8 988

Latvijas Dabas fonds

Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju

8 987

Valmieras Attīstības aģentūra

Ilgtspējas prasmes nākotnes profesionāļiem

9 935

Abavas ielejas attīstības centrs

Dabā mācos, daru, dalos

9 900

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Mežs ir mājas: dobumainie koki

9 190

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā

9 999

 

  1. konkursā aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos” tika apstiprināti visi projektu iesniegumi

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

K2 Production, SIA

Vides jaunumi

5 239

Radio SWH, AS

DARBNĪCA

12 150

Kurzemes Radio, AS

Vides izglītības sadaļa "Dzenis mežā"

3 434

EHR Mediju grupa, SIA

Zaļais vilnis

5 465

 

  1. konkursā aktivitātē “Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu” tika apstiprināti 10 projektu iesniegumi.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Izdevniecība Dienas Mediji, SIA

VIDES DIENA

11 025

Ventas Balss, SIA

Dzīves vides nospiedumi vakar, šodien, rīt

8 794

Ludzas Zeme SIA

Ludzas Zeme – atbildīgs dzīvesveids

4 721

Reģionu Mediji, SIA

Rūpēsimies par vidi!

11 227

Abavas ielejas attīstības centrs

Vide un Mēs

12 177

Kurzemes Vārds, SIA

Rakstu cikls "Novadi ZAĻO" reģionālajos medijos

12 801

Latvijas Mediji SIA

Tematiskā vides sadaļa "Zaļā Latvija" (publikācija laikrakstā "Latvijas Avīze")

15 160

Žurnāls SANTA SIA

Gribu dzīvot zaļāk

7 741

Rīgas Apriņķa Avīze SIA

Vide- nākotnes garants

5 092

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI”

Zaļās Dzīves ABC

12 760

Papildus tika izskatīts un apstiprināts Valsts vides dienesta projekta iesniegums “VVD sūdzību pieteikumu pārvaldības sistēmas izveide”, kas iesniegts finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti", piešķirot projekta īstenošanai finansējumu 35 000 EUR apmērā.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.