VRAA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā turpinās jūras vides monitoringa pilnveide

01.08.2019

Lai iegūtu labāku un pilnīgāku informāciju par Baltijas jūras ūdens kvalitāti, Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts sekmīgi papildinājis nepieciešamo jūras monitoringa tehnisko bāzi ar pētījumiem paredzētu invertēto mikroskopu.

Mikroskops iegādāts pateicoties Kohēzijas fonda atbalstam Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas īstenotā projektā “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” un tiks izmantots planktonisko augu un dzīvnieku noteikšanai. Mikroskopa piegādi un uzstādīšanu veica SIA "Labochema Latvija".

Tāpat jūnijā sekmīgi ir noslēdzies Latvijas Hidroekoloģijas institūta atklātais konkurss okeanogrāfisko mērierīču piegādei. Iepirkumā paredzēts iegādāties t.s. gudrās bojas (no angļu val. – smart buoy) un tām piemērotus sensorus, kā arī okeanogrāfiskās zondes patstāvīgai izvietošanai un profilēšanai.

Kā ziņots iepriekš, iekārtas paredzētas jūras monitoringa programmas trūkstošo okeanogrāfijas reālā laika datu par izšķīdušā skābekļa koncentrāciju, pH vērtību, kā arī viļņu raksturlielumu iegūšanai. Minētos mērījumus un to izmantošanu jūras vides novērtējumam paredz Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK. Iekārtas tiks izvietotas, piemēram, pie Pāvilostas un Irbes bākām. Šobrīd tiek slēgts līgums ar SIA "Hidrolab" par CTD, gudro boju un atbilstošo sensoru piegādi.

Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts kā sadarbības partneris projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros uzlabo jūras vides informācijas iegūšanas un apstrādes iespējas, iegādājoties monitoringam nepieciešamo mērījumu aparatūru.

Projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.