• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināti divi projektu konkursi par vides izglītības sadaļas izveidošanu periodiskajos preses izdevumos un radio raidījumos

Tiek izsludināti divi projektu konkursi par vides izglītības sadaļas izveidošanu periodiskajos preses izdevumos un radio raidījumos

17.05.2019

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2019. gada 8. maija sēdes Nr. 4 lēmumiem izsludina divus projektu konkursus vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”:

1. Aktivitātē “Periodisko izdevumu tematisko sadaļu (publikāciju) veidošana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru ietvaros periodiskajos preses izdevumos, tematiskajās sadaļās vai internetā, veidojot publikācijas par vides izglītības tēmām, tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pieejamais LVAF finansējums EUR 70 000 un minimālais vai maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem nav noteikts. Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt periodiskā izdevuma īpašnieks, komersants, biedrība vai nodibinājums atbilstoši Nolikumā noteiktajam.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 28. jūnijs.

 

2. Aktivitātē “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos

Konkursā ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kuru ietvaros radio stacijās tiek veidotas vides izglītības sadaļas un šīs sadaļas satura ievietošanu internetā par noteiktām vides izglītības tēmām, tādejādi veicinot sabiedrības informēšanu un izglītošanu par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pieejamais LVAF finansējums EUR 25 000 un minimālais vai maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem nav noteikts. Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

Par projekta iesniedzēju var būt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes reģistrā reģistrēta raidorganizācija, komersants, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums atbilstoši Nolikumā noteiktajam.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 28. jūnijs.

 

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā personīgi (atbilstoši Nolikumā noteiktajai adresei) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.