• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Tiek izsludināti divi projektu konkursi vides izglītības pasākumu īstenošanai un vides apziņas veicināšanai, kā arī videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizēšanai Latvijā

Tiek izsludināti divi projektu konkursi vides izglītības pasākumu īstenošanai un vides apziņas veicināšanai, kā arī videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizēšanai Latvijā

16.05.2019

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2019. gada 8. maija sēdes Nr. 4 lēmumiem izsludina divus projektu konkursus vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”:

1. Aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiek organizēti informatīvi/izglītojoši pasākumi vismaz 3 novadu vai Republikas nozīmes pilsētu jauniešiem, izmantojot inovatīvas, efektīvas un uz rezultātu orientētas vides izglītības tēmu pasniegšanas metodes.

Pieejamais LVAF finansējums EUR 70 000 un vienam projektam maksimāli iespējamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 10 000. Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt biedrība vai nodibinājums vai Valsts Izglītības Informācijas sistēmā (www.viis.lv) reģistrēta augstākās izglītības iestāde.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 21. jūnijs.

2. Aktivitātē “Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana

Konkursā ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošas akcijas rīkošanu par kādu no nolikumā noteiktajām vides izglītības tēmām.

Pieejamais LVAF finansējums EUR 90 000 un vienam projektam maksimāli iespējamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 10 000. Projekta īstenotājam jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 10% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

Par projekta iesniedzēju var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 21. jūnijs.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā personīgi (atbilstoši Nolikumā noteiktajai adresei) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.