Par rekvizītu maiņu

Vēlamies informēt, ka atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumam Nr. 530 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai” ir mainījušies rēķinā finansējuma saņemšanai iekļaujamie rekvizīti.

Turpmāk rēķinos lūdzam iekļaut sekojošus rekvizītus:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr.: 90001733697
Alberta iela 10, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV45TREL221062719100B

Rēķinus lūdzam iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Alberta ielā 10 vai nosūtot elektroniski ar e-parakstu parakstītu rēķinu uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv.

Atgādinām, ka Fonda administrācijas visas līdzšinējās saistības un noslēgtie līgumi paliek spēkā un pāriet uz VRAA kā funkciju, tiesību, saistību un prasību pārņēmēju.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.