Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbību no 1.maija

30.04.2019

Ar šo informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumam Nr. 530 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai” ar 2019. gada 1. maiju tiek likvidēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padotībā esošā tiešās pārvaldes iestāde – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija), pievienojot to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošajai tiešās pārvaldes iestādei – Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA).

Fonda administrācijas visas līdzšinējās saistības un noslēgtie līgumi paliek spēkā un pāriet uz VRAA kā funkciju, tiesību, saistību un prasību pārņēmēju.

Fonda administrācijas kolektīva vārdā sakām lielu paldies visiem mūsu līdzšinējiem iestādes klientiem, sadarbības partneriem, un izsakām cerību, ka juridiskā statusa un pakļautības maiņa neietekmēs mūsu turpmāko praktisko darbību jau kā VRAA struktūrvienībai.

Saistībā ar iepriekšminēto procesu, informējam, ka būtiskas izmaiņas Fonda administrācijas personāla sastāvā nav notikušas, lielākā daļa no līdzšinējiem Fonda administrācijas darbiniekiem turpinās pildīt līdzšinējos pienākumus VRAA struktūrvienības sastāvā.

Fonda administrācijas mājas lapa ar visu būtisko informāciju paliek līdzšinējā, darbinieku tālruņi paliek esošie, e-pasta adrese mainīsies no “vards.uzvards[at]lvafa.gov.lv” uz “vards.uzvards[at]vraa.gov.lv”. Fonda administrācijas biroja atrašanās vieta, vismaz tuvākajos mēnešos, netiek mainīta, tā joprojām būs Rīgā, Eksporta ielā 5.

Par citiem turpmākajiem jaunumiem un aktualitātēm joprojām informēsim vietnē www.lvafa.gov.lv. Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar savu līdzšinējo Fonda administrācijas kontaktpersonu.

Lai mums visiem veiksmīga turpmākā sadarbība!

 

Vienmēr Jūsu

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.