Tiek izsludināts projektu konkurss

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2019. gada 17. aprīļa sēdes Nr. 3 lēmumu izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas konkrētas NVO un VARAM padotības iestāžu un struktūrvienību sadarbības aktivitātes.

Pieejamais LVAF finansējums 120 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 30 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas pirmā etapa termiņš ir 2019. gada 24.maijs.


 Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv vai no 1.maija lvafa@vraa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.