No Latvijas iesniegti divi LIFE integrētie projekti

Pirmo reizi Latvijas pieredzē 2018. gadā LIFE programmas konkursā tika iesniegtas divu integrēto projektu koncepcijas – LIFE Klimats jomā par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām pilsētās un LIFE Vide jomā par Latvijas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešanu.

Integrētie projekti ir plaša mēroga projekti, kas nodrošina Eiropas Savienībā būtisku vides un klimata politikas dokumentu pilnīgu ieviešanu konkrētā reģionā, kā arī sekmē labāku vides politikas mērķu integrāciju citās politikas jomās. Šos projektus raksturo daudznozaru pieeja, ilgtermiņa skatījums, plašs iesaistīto partneru loks, kā arī plašs ģeogrāfiskais pārklājums. To īstenošanā ir nepieciešama citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu, valsts vai privātā finansējuma avotu piesaiste. Integrētā projekta galvenais mērķis ir konkrētās stratēģijas vai rīcības plāna pilnīga ieviešana, iesaistot visas nozares un ieinteresētās puses. Valstis var iesniegt integrētos projektus dabas aizsardzības jomā, vides un klimata jomā.

Visus iesniegtos projektus pēc noteiktiem kritērijiem vērtēja Eiropas Komisijas eksperti, izvēloties labākos, kam piešķirt finansējumu pieejamā budžeta ietvaros.

A bas no Latvijas iesniegtās integrēto projektu koncepcijas ieguva pietiekami augstu novērtējumu, lai saņemtu iespēju iesniegt pilnu projekta pieteikumu. 2019. gada 14. martā abas projektu komandas iesniedza pilnus projekta pieteikumus Eiropas Komisijai. Projektu vadošie partneri – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas kopā ar vairāk kā 15 partneriem izstrādāja projektu upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešanai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas, iesaistot 7 partnerus, strādāja pie projekta pieteikuma sagatavošanas klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu plānošanai Latvijas pilsētās – rezultātus saņems š.g. jūnijā.

LIFE integrētie projekti tiek finansēti kopš 2014. gada un šobrīd Eiropā tiek realizēti 25 liela mēroga projekti.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.