Par projektu konkursa rezultātiem apakšprogrammā “Nozares vides projekti”

2019.gada 20.februārī Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē Nr.2 tika pieņemti lēmumi par atbalstāmajiem projektiem, kuri tika iesniegti projektu konkursā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti” II kārtā.

Kopā konkursā tika iesniegti 24 projekti. Finansējums piešķirts 15 projektiem.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vispusīgs vides komunikācijas un LVAF atbalstīto mediju projektu efektivitātes novērtējums kopējā vides komunikācijas telpā, stratēģiskas rekomendācijas turpmākas vides komunikācijas veidošanā

15 000

Valsts vides dienests

Kapacitātes stiprināšana komplekso pārbaužu veikšanā paaugstināta riska (SEVESO) objektos

9 762

Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana vides izglītības piedāvājuma paplašināšanai un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošana

37 510

 Vides pārraudzības valsts birojs

Iestādes veiktspējas stiprināšana atbilstoši novitātēm

3524

Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms

50 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu (BRAPUS), sistēmu funkcionalitātes uzlabošana

25 000

Dabas aizsardzības pārvalde

Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā

45 500

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Latvijai prezentēšana un mērķauditorijas informēšana.

39 390

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Jūras krasta erozijas noteikšanas metodika un erozijas ietekme uz piekrastes zemju īpašumiem

19 800

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Eiropas mobilitātes nedēļas 2019 (EMN2019) komunikācijas kampaņa

20 000

Valsts vides dienests

Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide

62 920

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VASAB Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes un Latvijas prezidentūras noslēguma konferences organizēšana

14 610

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dabas resursu nodokļa likmju piemērošanas efektivitātes izvērtēšana

25 000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Dzeramā ūdens iekārtu uzstādīšana dzeramā ūdens piegādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas biroja ēkās

13 180

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Atbalsts Prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē 2019. gadā

12 910


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.