Par projektu konkursa rezultātiem apakšprogrammā “Nozares vides projekti”

10.01.2019

2018.gada 18. decembrī Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē Nr.16 tika pieņemti lēmumi par atbalstāmajiem projektiem, kuri tika iesniegti projektu konkursā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”.

Kopā konkursā tika iesniegti 20 projekti. Finansējums piešķirts 10 projektiem. Lēmuma pieņemšana par 2 projektiem atlikta, nosūtot tos papildus izvērtēšanai.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs / īstenotājs

Piešķirtais finansējums

Radiācijas drošības kultūra radioloģiskajos izmeklējumos

Valsts vides dienests

6 220

Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

10 000

Pārtikas atkritumu kā resursu efektīva izmantošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

25 635

Starptautiskā sadarbība labākai vides pārvaldībai

Valsts vides dienests

14 400

"Dabā ar izpratni" animācijas īsfilmu veidošana

Dabas aizsardzības pārvalde

32 480

Pazemes riska ūdensobjektu izdalīšana, raksturojums un stāvokļa novērtējums nākamo upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu sagatavošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

25 000

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

Latvijas Dabas muzejs

75 000

EUROPARC federācijas starptautiska konference Latvijā „Nature on Your Mind – understanding our values!”

Dabas aizsardzības pārvalde

99 982

Informācijas aktualizēšana ūdenstilpju klasifikatora papildināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

5 000

Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

25 000


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.