• Sākums >
  • Aktualitātes >
  • Jaunumi >
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināts 2019. gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”, II kārta

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināts 2019. gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”, II kārta

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) Administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 18.decembra sēdes Nr.15 lēmumu, izsludina projektu iesniegšanu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”. Projektus LVAF Administrācijā var iesniegt līdz 2019. gada 25. janvārim. 

2019. gadā no apakšprogrammas 21.13.00 „Nozares vides projekti” (turpmāk – Apakšprogramma) līdzekļiem tiks atbalstīti projekti, kas nodrošina papildus atbalstu VARAM un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas attīstību un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanu, šādās aktivitātēs: 

  1. veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana); 
  2. bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi; 
  3. starptautisko saistību vides jomā izpilde; 
  4. sabiedrības izglītošana (t.sk., bet ne tikai izglītojoši pasākumi, semināri, konference).Netiek atbalstītas aktivitātes, kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumā noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē valsts budžeta bāzes finansējuma programmā paredzēto aktivitāšu finansēšanu. 

Projektu konkursa KĀRTĪBA un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas LVAF administrācijas interneta mājaslapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi, Nozares vides projekti. 

Projektu iesniegumus, noformētus atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, līdz 2019. gada 25.janvārim ir jāiesniedz Fonda administrācijā nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz Nolikumā izsludinātā termiņa dienas beigām, uz e-pastu lvafa@lvafa.gov.lv

Sīkāka informācija par konkursu: 

 tālr. 66920495 e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.