Trīs LIFE projektu koncepcijas no Latvijas tiek otrajā kārtā Vides apakšprogrammā

Oktobra beigās Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) noslēdzās iesniegto koncepciju izvērtēšana Vides apakšprogrammā, kā rezultātā trīs projektu idejas no Latvijas tiek virzītas tālāk pilnu projektu pieteikumu iesniegšanai.

Šogad EK ieviesa jaunu projektu iesniegšanas sistēmu LIFE programmas Vides apakšprogrammā, kas paredz divpakāpju pieteikšanos: sākotnēji tiek iesniegta projekta koncepcija (īss projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu apraksts), kas tiek izvērtēta EK un labāko koncepciju iesniedzēji, pieejamā budžeta ietvaros, tiek uzaicināti iesniegt pilnu projekta pieteikumu.

Pirmajā kārtā EK tika iesniegtas vairāk kā 1000 koncepcijas no Eiropas Savienības dalībvalstīm Vides apakšprogrammā ar kopējo pieprasīto finansējumu 1,8 miljardu euro apmērā.

Latvijas iesniedzēji kopumā iesniedza 17 koncepcijas, kas konkurēja Eiropas mērogā. Izvērtēšanas rezultātā, sekmīgākās izrādījās trīs sekojošu projektu idejas:

uzlabot zināšanas un kapacitāti, informācijas apriti un izpratni par apdraudētajām sugām Latvijā;

atjaunot pļavu un lagūnu kompleksu dabas liegumā “Randu pļavas”, uzlabojot mērķa sugu un biotopu aizsardzības stāvokli;

ar inovatīviem risinājumiem samazināt krasta erozijas un piesārņojuma riskus, kā arī izstrādāt ilgtspējīgu Mērsraga ostas attīstības modeli.

Vērtējot projektu koncepcijas, tika ņemta vērā vispārējā koncepcijas kvalitāte (idejas skaidrība, pamatojums un vērtīgums finansiālā izteiksmē) un Eiropas pievienotā vērtība (atbilstība LIFE prioritātēm, rezultātu ietekmes apjoms un ilgtspējība).

Jāņem vērā, ka uzaicinājums iesniegt pilnu projekta pieteikumu nedod garantiju, ka projekti tiks apstiprināti - tie tiks vērtēti otrajā kārtā, atbilstoši apakšprogrammas vērtēšanas kritērijiem, un finansējums tiks piešķirts tikai vislabāk novērtētajiem projektiem Eiropā.

Pilni projektu iesniegumi jāiesniedz EK līdz 2019.gada 30.janvārim.

Finansēto projektu īstenošana atbilstoši EK LIFE programmas nosacījumiem jāuzsāk 2019.gada vasarā.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.