Pašvaldībām tiek izsludināti divi projektu konkursi publisko ūdeņu pārvaldībai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 4.oktobra sēdes Nr.11 lēmumiem izsludina divus projektu konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība”:

  1. Aktivitātē “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un upju posmi) plānošanas dokumentu izstrāde, piemēram, apsaimniekošanas plānu izstrāde, ekspluatācijas noteikumu izstrāde, tematiskais plānojums publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai.

Pieejamais LVAF finansējums 100 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 6.decembris.

  1. Aktivitātē Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sekojošu aktivitāšu veikšana, ja tās ir noteiktas publisko ūdeņu spēkā esošos plānošanas dokumentos: ūdensteču un ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšana; pasākumi jūras piekrastes adaptācijai klimata pārmaiņu ietekmēm; pasākumi plūdu mazināšanai; infrastruktūras izveide/ atjaunošana.

Pieejamais LVAF finansējums 700 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nevar pārsniegt 50 000.00 EUR. Līdzfinansējums ne mazāks kā 10% no kopējām projekta izmaksām. Īstenojot infrastruktūras izveides/ atjaunošanas aktivitāti līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks kā 30% no kopējām projekta izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība un/ vai pašvaldības struktūrvienība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10.decembris.

Projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.