LVAFA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā pilnveido iekšzemes ūdeņu monitoringu

04.07.2018

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju piedalās ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” realizācijā.

Projekta gaitā Latvijā tiks izveidotas trīs jaunas monitoringa stacijas – “Zemgale” (Tukuma novadā), “Mežacīruļi” (Jelgavas novadā), “Vilciņi-1” (Kandavas novadā) un pilnveidotas trīs esošās monitoringa vietas – “Bērze” (Dobeles novadā), “Vienziemīte” (Jaunpiebalgas novadā) un “Vecauce” (Auces novadā), tādējādi attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu.

2018. gada otrajā ceturksnī Latvijas Lauksaimniecības universitāte projekta ietvaros izsludināja iepirkumu, un veica pārvietojamas monitoringa stacijas korpusa (attēlā) iegādi un uzstādīšanu mākslīgo mitrzemju mērījumiem zemnieku saimniecībā “Mežacīruļi”, Zaļenieku pagastā.

Mitrzeme ir ūdenskrātuve, kas spēj attīrīt lauksaimniecības radīto piesārņojumu ar augu barības vielām. Mākslīgajās mitrzemēs tiek izmantoti dabā notiekošie pašattīrīšanās procesi, t.sk. mitrāju īpašība aizturēt suspendētās augsnes daļiņas un izšķīdušās minerālvielas. Vairāk par mākslīgajām mitrzemēm, to veidiem un funkcijām iespējams uzzināt šeit.

Lai iegūtu nepieciešamos datus ūdeņu kvalitātes un kvantitātes monitoringam, projekta laikā tiks iegādātas arī mobilas mērījumu iekārtas. Šobrīd ir izstrādātas tehniskās specifikācijas mobilo iekārtu iegādei. Notiek aktīva komunikācija ar ekspertiem, kas nepieciešama aktuālās tirgus izpētes dokumentācijas sagatavošanai un iepirkuma izsludināšanai.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības un līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālās nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.