Pieņemti lēmumi par iesniegtajiem projektiem 2 konkursos

Š.g. 16. maijā Latvijas vides aizsardzības fonda padome izskatīja un pieņēma lēmumus par iesniegtajiem projektiem 2 projektu konkursos vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”:

aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana” iesniegti 27 projekti, finansējums piešķirts 14 projektiem par kopējo summu 600 799 EUR;

aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” iesniegti 8 projekti, finansējums piešķirts 4 projektiem par kopējo summu 149 063 EUR.

Saraksts ar abās aktivitātēs atbalstītajiem projektiem tiks publicēts pēc Fonda padomes sēdes lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.