LVAFA īstenotajā Kohēzijas fonda projektā iegādāti četri jauni bezpilota lidaparāti

Četri jauni bezpilota lidaparāti jeb droni ļaus Valsts vides dienesta inspektoriem efektīvāk uzraudzīt Latvijas ūdeņus un sargāt tajos mītošās zivju sugas no maluzvejniekiem.

Aprīļa beigās Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas īstenotajā Kohēzijas fonda projektā Valsts vides dienests iegādājās četrus jaunus bezpilota lidaparātus un tiem nepieciešamo aprīkojumu iekšzemes ūdeņu kontrolei.

Bezpilota lidaparāti zvejas kontrolē līdz šim Latvijā nav plaši izmantoti; pirmos sešus dronus Valsts vides dienests ar labiem panākumiem izmēģināja tikai pagājušā gada vasarā. Nu jau esošajiem droniem tiek pievienoti vēl četri, kas iegādāti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Bezpilota lidaparātu piegādi veica SIA IGJJ, līguma summa – 20368,92 EUR (bez PVN). Jaunākie tehnoloģiskie risinājumi būtiski palielina kontroles funkcijas veiktspēju – ļauj efektīvāk uzraudzīt upes un ezerus, tādējādi saglabājot zivju sugu populācijas.

Šī inovatīvā zvejas kontroles un uzraudzības metode ļauj pārraudzīt plašāku teritoriju, novērot zvejas rīkus un laivas, kā arī fiksēt foto un video faktus apstākļos, kad inspektoru piekļuve pārbaudāmajam objektam nav iespējama vai ir apgrūtināta. Plānots, ka dronu izmantošana veicinās nelikumīgas zvejas samazināšanos Latvijā, jo kalpos arī kā papildu preventīvs līdzeklis nelikumīgas zvejas apkarošanā.

“Pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam, jau šobrīd Latvijā ir būtiski uzlabota Valsts vides dienesta zvejas kontroles tehniskā kapacitāte,” norāda Anna Pinka, Valsts vides dienesta Kohēzijas fonda projekta vadītāja.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija jau ziņoja, ka, īstenojot Kohēzijas fonda projektu, tiek uzlabots vides kontroles institūciju tehniskais nodrošinājums – t.sk. veikta zivju resursu kontroles tehniskās kapacitātes palielināšana. Jau veiksmīgi noslēdzies iepirkums un kontroles reidos piekrastes ūdeņos šobrīd tiek izmantotas piecas eholotes, kas iegādātas par Kohēzijas fonda līdzekļiem. Drīzumā, kontroles funkcijas nodrošināšanai, Valsts vides dienests plāno iegādāties 11 specializēti aprīkotas automašīnas.

Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus. Projekta vadošais partneris ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.