Par 5.aprīļa Fonda padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Latvijas vides aizsardzība fonda administrācija informē, ka š.g. 5.aprīļa Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

  1. Izskatīti 20 iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi" (finansējums piešķirts 7 projektiem)
  2. Izskatīti 17 iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" (finansējums piešķirts 8 projektiem);
  3. Izskatīti 23 iesniegtie projekti konkursā aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai” (finansējums piešķirts 7 projektiem);
  4. Izskatīti 22 iesniegtie projekti konkursā aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” (finansējums piešķirts 11 projektiem)
  5. Izskatītas 35 iesniegtās projektu koncepcijas konkursā aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” (atbilstoši nolikumā noteiktajai procedūrai 13 projektu koncepcijas tika novērtētas kā atbalstāmas un to iesniedzēji līdz 07.05.2018. var iesniegt projektu iesniegumus)

Finansēto projektu saraksts tiks publicēts pēc Fonda padomes lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.