Fonda padomes sēde notika 1. martā

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija informē, ka š.g. 1. martā notika Fonda padomes sēde.

Sēdes dienas kārtības galvenais jautājums bija iesniegto projektu izskatīšana projektu konkursā aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.