Par atbalstītajiem projektiem apakšprogrammā „Nozares vides projekti”

Š.g. 25. janvārī notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde, kuras laikā tika izskatīti 27 iesniegtie projektu iesniegumi konkursā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”.

Finansējums tika piešķirts 23 projektiem.

Npk

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts, EUR

1

Valsts vides dienests

Starptautisko saistību izpilde labākai vides pārvaldībai

14 558

2

Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana

56 751

3

VARAM

Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē

48 657

4

Dabas aizsardzības pārvalde

Dendroloģisko stādījumu detalizēta inventarizācija to aizsardzības statusa nodrošināšanai

40 000

5

Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 2. posms

57 394

6

Valsts vides dienests

Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai

57 394

7

VARAM

Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā

10 000

8

VARAM

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10 000

30 000

9

Valsts vides dienests

Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide

81 000

10

Dabas aizsardzības pārvalde

DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

30 730

11

Valsts vides dienests

“Zaļā izcilība” – veltījums Latvijas simtgadei

1 997

12

Valsts vides dienests

Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā

12 099

13

Dabas aizsardzības pārvalde

Nacionālie parki laiku lokos

40 000

14

VARAM

Atbalsts Prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē

5 550

15

Valsts vides dienests

Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju

33 000

16

Valsts vides dienests

VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana

20 000

17

VARAM

VARAM kapacitātes celšana valsts atbalsta jautājumos

9 462

18

Dabas aizsardzības pārvalde

DAP darbinieku kvalifikācijas celšana

20 000

19

VARAM

Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas paplašināšana un pilnveidošana

40 000

20

VARAM

Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam

22 760

21

VARAM

Metodiskais atbalsts zaļā iepirkuma piemērošanai

35 000

22

Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem

10 505

 

23

VARAM

Eiropas mobilitātes nedēļas 2018 komunikācijas kampaņa

18 750


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.