Par projektu konkursu aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”

31.01.2018. noslēdzās projektu konkurss vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”. Konkursa laikā bija novērojama liela aktivitāte no potenciālo iesniedzēju puses. Konkursa nolikums paredzēja, ka projekta iesniegumu drīkst iesniegt tikai pašvaldības, tāpēc Fonda administrācijas pārstāvji projekta konkursa izsludināšanas laikā piedalījās vairākos Latvijas Pašvaldību savienības rīkotos semināros, informējot un konsultējot pašvaldību pārstāvjus par izsludināto konkursu.

Kopējais aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” saņemto iesniegumu skaits ir 105, no kuriem 35 pieteikumi ir atbalstāmajai aktivitātei 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 70 aktivitātē 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes.

Šobrīd notiek iesniegto iesniegumu administratīvā vērtēšana un šīs nedēļas laikā tie iesniegumi, kuri atbildīs administratīvajiem kritērijiem, tiks virzīti kvalitātes un finanšu vērtēšanai Konsultatīvajā padomē, VARAM izveidotajā ekspertu komisijā un Fonda administrācijā.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.