Noslēgusies projektu koncepciju iesniegšana 2 projektu konkursos

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka noslēgusies projektu koncepciju iesniegšana 2 konkursos:

  1. aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai” (iesniegšanas termiņš – 19.01.2018.) saņemtas 30 projektu koncepcijas;
  2. aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai” (iesniegšanas termiņš – 26.01.2018.) saņemtas 25 projektu koncepcijas.

Iesniegtās projektu koncepcijas nosūtītas vērtēšanai sadarbības iestādēm. Plānots, ka informāciju par koncepciju novērtējumu no sadarbības iestāžu puses iesniedzēji saņems līdz 20. februārim.