Tiek izsludināti trīs projektu konkursi plašsaziņas līdzekļiem.

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 25. janvāra sēdes Nr.2 lēmumiem izsludina trīs projektu konkursus finansējuma saņemšanai Vadlīnijā “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā”:

  1. Aktivitātē “ Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru ietvaros TV raidījumos tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pieejamais LVAF finansējums 150 000.00 EUR. Minimālā un maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt:

  • raidorganizācija, kurai ir apraides atļauja un pārraides tiesības bezmaksas virszemes apraidē, īpašnieks;
  • komersants, biedrība, nodibinājums.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 28.februāris.

  1. Aktivitātē “ Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros radio raidījumos tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pieejamais LVAF finansējums 50 000.00 EUR. Minimālā un maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt:

  • raidorganizācija, kurai ir apraides atļauja, īpašnieks;
  • komersants, biedrība, nodibinājums.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 28.februāris.

  1. Aktivitātē “ Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru ietvaros periodiskajos preses izdevumos tiek veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Pieejamais LVAF finansējums 100 000.00 EUR. Minimālā un maksimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzējs var būt:

  • Periodiskā izdevuma īpašnieks;
  • komersants, biedrība, nodibinājums.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 28.februāris.

Projektu konkursu nolikumi

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.