Par 11. janvāra Fonda padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

Latvijas vides aizsardzība fonda administrācija informē, ka š.g. 11.janvāra Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

  1. Izsludināti projektu konkursi 3 aktivitātēs:

  • Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai (projektu koncepciju iesniegšana – 02.03.2018.)
  • Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu (projektu iesniegumu iesniegšana – 02.03.2018.)
  • Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi (projektu iesniegumu iesniegšana – 23.02.2018.)
  1. Izskatīti un piešķirts finansējums sekojošiem Nacionālas nozīmes projektiem:

  • „Lielā Talka – Latvijai 100! (28.aprīlis)” /īstenotājs biedrība „Pēdas LV”/
  • „Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un Ventas upju baseina apgabalos” /īstenotājs valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”/

Lēmumu pieņemšana par jautājumiem, kas saistīti ar projektiem konkursā aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, kā arī par konkursu izsludināšanu aktivitātēs, kas saistītas ar videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu plašsaziņas līdzekļos, tika atlikta uz nākamo Fonda padomes sēdi.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.