Aktualizēta informācija par projektu konkursa aktivitāti “Publisko ūdeņu pārvaldība”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka ir publicētas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas un Latvijas Pašvaldību savienības sagatavotās prezentācijas projektu konkursa aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” - par konkursa vispārīgām prasībām un projektu ieviešanu, par praktiskajās aktivitātēm, kuras ir iespējams īstenot konkursa projektu ietvaros, sniedzot informāciju par Plānošanas dokumentiem, kuri pamato projektā īstenojamās aktivitātes, kā arī par biotopu kopšanas aktivitāšu īstenošanas iespējām.

Papildus ir sniegtas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.