11. janvārī notiks Fonda padomes sēde

Ceturtdien, š.g. 11. janvārī plānota Latvijas vides aizsardzības fonda (Fonda) padomes sēde. Sēdes dienas kārtības galvenie punkti:

  • Projektu konkursu nolikumu projektu izskatīšana 3 aktivitātēs finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”;
  • Izskatīti atliktie projekti, kuri iesniegti projektu konkursā aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi
  • Citi jautājumi, kas saistīti ar Fonda finansēto projektu īstenošanu

Informācija par sēdes rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem tiks publicēta līdz 09.01.2018.