Aktualizētas pārskatu par projekta īstenošanu veidlapas 2018.gadam

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Latvijas vides aizsardzības Fonda padome 2017.gada 15.decembra sēdē Nr.15 ir apstiprinājusi ceturkšņa pārskata un noslēguma pārskata veidlapas apakšprogrammai „Vides aizsardzības projekti”, kā arī aktualizējot Finansējuma saņemšanas pieprasījuma veidlapu.

Aktualizētās pārskatu veidlapas ir pieejamas šeit, savukārt Finansējuma saņemšanas pieprasījuma veidlapa pieejama šeit.

Līdz 2018.gada 1.februārim Fonda administrācija pieņem projektu pārskatus un finansējuma saņemšanas pieprasījumus atbilstoši apstiprināto veidlapu formām, kas bija spēkā līdz 2017.gada 15.decembrim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par pārskatu aizpildīšanu lūdzam vērsties pie Fonda administrācijas Projektu daļas darbiniekiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.