Tiek izsludināti četri projektu konkursi

24.11.2017

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 16. novembra sēdes Nr. 14 lēmumiem izsludina četrus projektu konkursus finansējuma saņemšanai.

Vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” tiek izsludināti divi konkursi finansējuma saņemšanai:

  1. Aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsardzības pasākumu realizēšanai, ja šie pasākumi uz projektu iesnieguma iesniegšanas dienu ir noteikti spēkā esošā sugu vai biotopu aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums 190 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 30. marts.

  1. Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums 600 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 40 000.00 EUR. Minimālais līdzfinansējuma apjoms 10% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institūcija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23. marts.

Vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” tiek izsludināti divi konkursi finansējuma saņemšanai:

  1. Aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas nodrošina vides aizsardzības sistēmai aktuālu datu ieguvi, apstrādi, analīzi un rekomendāciju sniegšanu aktuālo vides politikas plānošanas dokumentos noteikto aktivitāšu īstenošanai konkrētās jomās.

Pieejamais LVAF finansējums 200 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 25 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Projekta iesniedzēji/partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas pirmā etapa termiņš ir 2018. gada 19. janvāris.

  1. Aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas konkrētas NVO un VARAM padotības iestāžu un struktūrvienību sadarbības aktivitātes:

Pieejamais LVAF finansējums 120 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 10 000.00 EUR. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas pirmā etapa termiņš ir 2018. gada 26. janvāris.


 

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.