Par 16.novembra Fonda padomes sēdes lēmumiem

Š.g. 16. novembrī notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde, kuras laikā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Konceptuāli apstiprināti Fonda līdzekļu izlietošanas virzieni projektu konkursiem 2018. un 2019.gadā.

Plānotais projektu konkursu grafiks tiks publicēts līdz 30.11.2018.

2. Izskatīti iesniegtie projekti aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

Finansējums piešķirts 9 projektiem, atlikti 2 projekti informācijas precizēšanai, noraidīti – 9 projekti. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiks publicēta pēc lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.

3. Apstiprināti projektu konkursu nolikumi 4 aktivitātēs:

- Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana;

- Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana;

- Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai;

- Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai.

Paziņojumi par projektu konkursu izsludināšanu tiks publicēti līdz 30.11.2017.

4. Apstiprināta “Kārtība finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas “Nozares vides projekti”.

5. Apstiprinātas jaunas pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas un precizēta finansējuma saņemšanas pieprasījuma veidlapa.

Par izmaiņām veidlapās tiks personiski informēti visi projektu īstenotāji un veidlapas tiks publicētas mājas lapā līdz 30.11.2017. Veidlapu ieviešanai tiks noteikts pārejas periods līdz vienam kalendārajam mēnesim.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.