Par 31.08.2017. Fonda padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

15.09.2017

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka 2017.gada 31.augusta Fonda padomes sēdē tika izskatīti un pieņemti lēmumi par sekojošiem jautājumiem:

1. Izskatīti projekti, kas iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības nosacījumiem.

Kopā tika iesniegti 9 projekti, finansējums piešķirts 7 projektiem:

Npk

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Piešķirts

1

Valsts vides dienests

Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana

15 488

2

Valsts vides dienests

Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana

56 900

3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā un notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

9 900

4

Dabas aizsardzības pārvalde

Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi

51 152

5

Dabas aizsardzības pārvalde

Sadzīves atkritumu izgāztuves “Kūdra” rekultivācijas projekta priekšizpētes veikšana Ķemeru Nacionālā parkā

36 500

6

Dabas aizsardzības pārvalde

Atbalsta un izpratnes veicināšana par Dabas skaitīšanu

9 400

7

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pazemes ūdeņu raksturojuma un stāvokļa novērtējuma uzlabošana nākamajam upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas periodam

23 500


2. Izskatīts un pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” projektam “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza karantīnas bloka speciālā aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana”.

3. Konceptuāli apstiprināti Fonda darbības koncepcijas galvenie pamatprincipi posmā 2018-2019., uzdodot Fonda administrācijai uzsākt projektu konkursu nolikumu projektu sagatavošanu 2018. gada projektu konkursiem.

4. Apstiprinātas “Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem”. Tās pieejamas šeit.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.