Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes jaunais personālsastāvs

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikuma (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245) 7.punktam 12.maijā izsludināja pieteikumu iesniegšanu darbam Fonda Konsultatīvajā padomē.

Līdz 2017.gada 15.jūnijam darbam Fonda konsultatīvajā padomē varēja pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas.

2017.gada 11. jūlijā norisinājās Fonda konsultatīvās padomes vēlēšanas, kuru rezultātā tika ievēlētas 20 organizācijas (saskaņā ar Konsultatīvas padomes nolikumu gadījumā, kad tiek saņemti vairāk nekā 20 pieteikumi, tiek organizētas konsultatīvās padomes vēlēšanas).

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 02.08.2017. rīkojumu Nr.1-2/120 tika apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 01.08.2019.).

Ar pilnu apstiprināto personālsastāva sarakstu var iepazīties sadaļā „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome”.