Konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultāti

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonda) administrācija informē, ka š. g. 11. jūlijā norisinājās Fonda konsultatīvās padomes vēlēšanas. Fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm. Pieteikties varēja organizācijas, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas.

Fonda konsultatīvajā padomē ievēlētas šādas organizācijas:

1.

Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” (Reģ. Nr. 40008036345)

2.

Biedrība „Bērnu vides skola” (Reģ.Nr.40008002940)

3.

Biedrība „Baltijas Vides Forums” (Reģ.Nr.40008075450)

4.

Biedrība “homo ecos:” (Reģ.Nr.40008119721)

5.

Biedrība “ Latvijas Iepakojuma asociācija” (Reģ. Nr. 40008011341)

6.

Biedrība „Vides aizsardzības klubs” (Reģ.Nr.40008003594)

7.

Biedrība „Vides attīstības biedrība” (Reģ.Nr.40008140784)

8.

Biedrība “Zaļā upe” (Reģ. Nr. 40008189998)

9.

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” (Reģ.Nr.40008019379)

10.

Nodibinājums “ Vides risinājumu institūts” (Reģ. Nr. 50008131571)

11.

Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs” (Reģ.Nr. 50008072441)

12.

Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” (Reģ. Nr. 40008013925)

13.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” (Reģ.Nr.40008097212)

14.

Nodibinājums „Pasaules dabas fonds” (Reģ.Nr.40008067839)

15.

Biedrība “Baltijas krasti” (Reģ.Nr.40008116782)

16.

Biedrība “Vides vārds” (Reģ. Nr. 40008079984)

17.

Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (Reģ. Nr. 40008009597)

18.

Biedrība „Green strategy” (Reģ.Nr.50008144491)

19.

Biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” (Reģ. Nr. 40008154193)

20.

Biedrība “Zaļais ceļš” (Reģ. Nr. 40008145870)

11. jūlija Konsultatīvās padomes vēlēšanu protokols