Par projektu konkursa rezultātiem 2 aktivitātēs

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka noslēgušies projektu konkursi 2 aktivitātēs.

Aktivitātē “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu” iesniegti 2 projekti, finansējums piešķirts 1 projektam.

 

Īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

1

Eizenšteins un dēli, biedrība

Mazāk ir vairāk

97 000

 

Aktivitātē “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu” iesniegts 1 projekts, finansējums piešķirts 1 projektam.

 

Īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

1

Platforma Filma, SIA

BIOtops

105 000