Noslēgusies pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonda) administrācija informē, ka š. g. 15. jūnijā noslēdzās pieteikumu pieņemšana organizāciju dalībai Fonda konsultatīvajā padomē. Fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm. Pieteikties varēja organizācijas, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas. Kopā tika saņemts 21 pieteikums. Saskaņā ar konsultatīvas padomes nolikumu gadījumā, kad tiek saņemti vairāk nekā 20 pieteikumi, tiek organizētas konsultatīvās padomes vēlēšanas, kas paredzētas jūlijā.