Fonda padomes sēde paredzēta 21. jūnijā

Trešdien, š.g. 21. jūnijā paredzēta Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde. Sēdē tiks izskatīti iesniegtie projekti konkursos šādās vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātēs:

  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu;
  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu.

Apstiprināto projektu saraksts mājas lapā tiks publicēts pēc lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.