2. jūnijā noslēdzās projektu konkursi vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 2. jūnijā noslēdzās projektu konkursi vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu”, kur atbilstoši projektu konkursa iesniegšanas 2. posmam tika saņemti 2 iesniegumi, un aktivitātē “Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu”, kurā atbilstoši projektu konkursa iesniegšanas 2. posmam tika saņemts 1 projekta iesniegums.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs konkursa Nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, tālāk izvērtēs Ekspertu komisija, Konsultatīvā padome un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Nolikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tiks virzīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.

Lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome. Pēc lēmuma pieņemšanas, visi projekta iesniedzēji tiks informēti par projekta konkursa rezultātiem.