11. maijā notika Fonda padomes sēde

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija informē, ka ceturtdien, š.g. 11. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde un tajā tika pieņemti šādi lēmumi:

  • Vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas” piešķirt finansējumu 9 projektiem, atlikt 2 projektu finansēšanu un noraidīt finansējuma piešķiršanu 9 projektiem;
  • Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai” piešķirt finansējumu 7 projektiem un noraidīt finansējuma piešķiršanu 14 projektiem.

Apstiprināto projektu saraksts mājas lapā tiks publicēts pēc lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.