Par projektu konkursu rezultātiem vadlīnijās “Atbildīgs dzīvesveids” un “Multisektoriālie projekti”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka noslēgušies projektu konkursi vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” 3 aktivitātēs un konkursi vadlīnijas “Multisektoriālie projekti” 2 aktivitātēs.

Aktivitāte “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses izdevumos”, iesniegti 26 projekti, finansējums piešķirts 7 projektiem:

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Vides vārds, biedrība

Vides vēstis

27 898

Rīgas Apriņķa Avīze, SIA

Ilgtspējīga vide Pierīgā

19 676

Latgales Laiks, SIA

Latgale - zaļa un tīra!

3 000

Dumpis, SIA

Žurnāla "MMD" vides izglītības sadaļa

8 000

Izdevniecība Dienas Mediji

VIDES DIENA

19 000

Izdevniecība "Rīgas Viļņi"

Zaļās dzīves ABC

29 994

Izdevniecība "Dienas bizness"

Atbildība par vidi biznesa acīm

2 432

 

Aktivitāte “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos”, iesniegti 8 projekti, finansējums piešķirts 4 projektiem:

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Vidzemes televīzija, SIA

Es varu būt zaļš

11 000

Finger Film Production, SIA

Tv sižetu cikls par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu "TAVA DABA"

17 000

Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība, biedrība

Vides sadaļas raidījumā Latgales aktualitātes

10 000

TV Latvija, SIA

Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā "Preses klubs"

35 000

 

Aktivitāte “Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos”, iesniegti 5 projekti, finansējums piešķirts 2 projektiem

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

homo ecos, biedrība

Star FM Zaļāceturtdiena

22 000

Divu krastu radio, SIA

Latgales daba, vide un cilvēks

5 000

 

Aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”, iesniegti 27 projekti, finansējums piešķirts 8 projektiem

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Biedrība Latvijas Vides pārvaldības asociācija

Izvērtējums par transporta piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā

23 990

VZI APP "Nacionālais botāniskais dārzs"

Dažu izzūdošo un sarūkošo augu sugu dzīvotspējas analīze in un ex situ

7 500

Latvijas Universitāte

Jauni dati par nitrātu slodzēm uz gruntsūdeņiem tipveida nogulumos Latvijā

23 500

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Pelaģisko indikatoru izpēte LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

28 000

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Datu ieguve par invazīvo sugu Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus) Latvijā

8 000

Latvijas Universitāte

Makroskopisko aļģu izmatošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana

29 000

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai

30 000

Daugavpils Universitāte

Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā

20 500

 

Aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”, iesniegts 21 projekts, finansējums piešķirts 10 projektiem

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Latvijas Dabas fonds, nodibinājums

Lauku sētas ekspozīcijas izveide Nacionālajā botāniskajā dārzā

18 000

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, biedrība 

Atkritumu stadijas izbeigšanās nosacījumu izstrāde bioloģiskajiem atkritumiem

18 000

Pasaules dabas fonds, nodibinājums

Komunikāciju apmācības dabas aizsardzības speciālistiem

18 000

Pasaules dabas fonds, nodibinājums

Zivju resursu uzraudzības Lejaskurzemē

18 000

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot jaunu sugu aizsardzības jomas ekspertu apmācību un paaugstinot profesionālo kompetenci DAP speciālistiem

18 000

Latvijas Vides pārvaldības asociācija, biedrība

Vides aizsardzības prasību noteikšana sadedzināšanas iekārtām

18 000

Vides izglītības fonds, nodibinājums

Sadarbība laba jūras vides stāvokļa (LJVS) jūras piesārņojošo atkritumu jomā

18 000

Latvijas Vides pārvaldības asociācija, biedrība

VVD kompetences un veiktspējas stiprināšana ietekmes sākotnējā izvērtējuma jomā

18 000

Latvijas Makšķernieku asociācija, biedrība

Zivju resursu aizsardzības akcija

18 000

Homo ecos: , biedrība

Kā OMA ar klimata pārmaiņām sadzīvos?

18 000