Informē par aktuālajiem projektu konkursiem aprīlī

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. aprīlī ir aktuāli šādi projektu konkursi:

  • līdz š. g. 21. aprīlim var iesniegt koncepcijas (projektu iesniegšana norisinās 2 etapos) izsludinātajā projektu konkursa vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu” (jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie LVAFA Projektu daļas pārvaldes vecākā eksperta Mārtiņa Ozola (tālrunis 26199397; e-pasts martins.ozols[at]lvafa.gov.lv );
  • līdz š. g. 21. aprīlim var iesniegt koncepcijas (projektu iesniegšana norisinās 2 etapos) izsludinātajā projektu konkursa vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu” (jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie LVAFA Projektu daļas pārvaldes vecākās ekspertes Līgas Pakalnas (tālrunis 67503350; e–pasts liga.pakalna[at]lvafa.gov.lv ).