Konsultatīvās padomes sēde notiks 6. aprīlī

Ceturtdien, 6. aprīlī, plkst. 14:00 Latvijas aizsardzības fonda administrācijas telpās, Eksporta ielā 5, notiks Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes sēde.

Sēdē tiks izskatīti šādos projektu konkursos iesniegtie projekti:

  • vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai”;
  • vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”;
  • vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

Papildus tiks skatīti arī divi projektu pieteikumi, kas iesniegti Fonda administrācijā saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai.