24. martā noslēdzās divi projektu konkursi

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. 24. martā noslēdzās divi projektu konkursi:

  • vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai”, kur kopā tika saņemti 22 projektu iesniegumi;
  • vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē „Vietējās vides iniciatīvas”, kur kopā tika saņemti 24 iesniegumi.

Projektu iesniegumus, kuri atbildīs konkursa Nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, tālāk izvērtēs Ekspertu komisija, Konsultatīvā padome un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un tie tiks virzīti izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.

Lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu pieņem Latvijas vides aizsardzības fonda padome. Pēc lēmuma pieņemšanas, visi projekta iesniedzēji tiks informēti par projekta konkursa rezultātiem