Informē par aktuālajiem projektu konkursiem martā

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka š.g. martā ir aktuāli šādi projektu konkursi:

  • līdz š. g. 17. martam var pieteikties izsludinātajā projektu konkursa vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” (jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie LVAFA Projektu daļas pārvaldes vecākā eksperta Mārtiņa Ozola (tālrunis 26199397; e – pasts martins.ozols[at]lvafa.gov.lv  );
  • līdz š. g. 24. martam var pieteikties izsludinātā projektu konkursa vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Vietējās vides iniciatīvas” (jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie LVAFA Projektu daļas Pārvaldes vecākās ekspertes Artas Pētersones (tālrunis 67503323, e – pasts arta.petersone[at]lvafa.gov.lv);
  • līdz š. g. 24. martam var pieteikties izsludinātā projektu konkursa vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai” (jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērsties pie LVAFA Projektu daļas Pārvaldes vecākās ekspertes Artas Pētersones (tālrunis 67503323, e – pasts arta.petersone[at]lvafa.gov.lv).